Д-р Селим Комина

Селим Комина


picture Адреса на раб. Ул.„50 дивизија“6,1000 Скопје,Р.Македонија
Титула Д-р
Звање Помлад асистент
Институција Институт за патолошка анатомија
Катедра Катедра за патолошка анатомија


Асистент

1 Патологија 1 Сем 5 РЕД Мед
2 Патологија 2 Сем 6 РЕД Мед
3 Патологија Сем 1 РЕД МСТ
4 Патологија Сем 3 РЕД РТ
5 Патологија Сем 1 РЕД Л
6 Патологија Сем 1 РЕД Ф
7 Патологија 1 Сем 5 РЕД Мед-нова
8 Патологија 2 Сем 6 РЕД Мед-нова