Резултати и распоред за полагање на предметот Основи на научноистражувачка работа – Општа медицина I и II рок

Распоред за полагање ОСНИР прв и втор рок 14.06 и 30.06 2022 година

Резултати од прв втор испитен рок за предметот Основи на научноистражувачка работа