РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ КОМПАТИБИЛНИ НА АВТОМАТИЗИРАНИОТ СИСТЕМ “VITEK 2 COMPACT” ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

24.01.2019   13.02.2019
Вид на набавка:  – 
Постапка: Отворена постапка
05/2019
РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ КОМПАТИБИЛНИ НА АВТОМАТИЗИРАНИОТ СИСТЕМ “VITEK 2 COMPACT” ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
Линк до е-набаки

Реагенси, китови и потрошен материјал за флуоросцентна ин ситу хибридизација

23.01.2019   12.02.2019
Вид на набавка:  – 
Постапка: Отворена постапка
04/2019
Реагенси, китови и потрошен материјал за флуоросцентна ин ситу хибридизација
Линк до е-набаки

УСЛУГА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И НАБАВКА НА АВИОБИЛЕТИ ЗА СИТЕ ЕВРОПСКИ И ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛНИ ДЕСТИНАЦИИ ЗА ЕКОНОМСКА КЛАСА ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ) ГОДИНИ

10-01-2019    30-01-2019
Вид на набавка: Услуги
Постапка: Отворена постапка
01/2019
УСЛУГА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И НАБАВКА НА АВИОБИЛЕТИ ЗА СИТЕ ЕВРОПСКИ И ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛНИ ДЕСТИНАЦИИ ЗА ЕКОНОМСКА КЛАСА ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ) ГОДИНИ
Линк до е-набаки