д-р Елена Јанева

Елена Јанева


picture Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска Клиника за пулмологија и алергологија, Водњанска 17, Скопје,Македонија
Титула д-р
Звање Помлад асистент
Институција Клиника за пулмологија и алергологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
9 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
10 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
11 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова