Илир Демири

Илир Демири


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Помлад асистент
Институција Друго
Катедра Катедра за инфективни болести


Асистент

1 Инфектологија Сем 7 РЕД Мед
2 Инфектологија Сем 7 РЕД Мед-нова