специјалист невролог Снежана Радуловиќ Беќаровска

Снежана Радуловиќ Беќаровска


picture Адреса на раб. Водњанска 17
Титула специјалист невролог
Звање Друго
Институција Клиника за неврологија
Катедра Катедра за неврологија


Асистент

1 Неврологија Сем 7 РЕД Мед-нова