Шабан Мемети

Шабан Мемети


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Друго
Институција Друго
Катедра Катедра за хирургија


Асистент

1 Хирургија Сем 8 РЕД Мед
2 Хирургија Сем 9 РЕД Мед
3 Хирургија – семинар Сем 11 РЕД Мед
4 Хирургија Сем 8 РЕД Мед-нова