Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет на 18.12.2019 год во 14 часот

Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет 18.12.2019 год во 14 часот. Повеќе во поканата во прилог.