Упис на постдипломски студии на Универзитетот во Марибор – Факултет за здравствени науки/струки

Факултет за здравствени науки при Универзитетот во Марибор нуди едукативни и истражувачки активности. Акцентот е ставен на неколку едукативни програми за интеракција помеѓу содржини во областа на здраствената нега и здравствени науки.

Ние обезбедуваме студиски програми, врз основа на докази и се фокусираме на студентите. Посебно се стремиме да се зголеми вклученоста на учениците во истражувачките активности на Факултетот, како и за промоција на универзитетските професори, и студентите да ги објавуваат резултатите од истражувањета, стремејќи се кон нови предизвици и достигнувања.

Факултетот е интензивно вклучен во меѓународните образовни и истражувачки простори. Преку едукација, факултетот воведува иновации, креативност и интерактивност за да се постигне компетентност на дипломирани студенти, чија главна цел е интеграција и целосна насоченост кон третман на пациентот.

За време на студирањето студентите ги добиваат своите искуства во современо уредени симулациски центри, посебни училници за практична обука и клиничка средина со поддршка на менторите и во тимови, во кои се вклучени и дипломирани студенти. ФЗС УМ се разликуваат по своите одлични познавања, хуманост, почит, уважување и одговорност на пациентите, тимското работење, професионално извршување врз основа на теоретските, научните и критичко размислувања.

Студентите можат да ги извршуваат дел од своите обврски за студирање на партнер институции во странство во рамките на Еразмус +. Достапни им се и други форми на меѓународна соработка, како што се стипендии, курсеви за јазици, летни школи, натпревари за награди, професионални конференции, работилници и истражувачката работа во контекст на домашни и странски проекти.

На факултетот имаме одличен туториал систем, која е наменет за учениците да ги надминат почетните тешкотии во нивните студии и апсолвирање на тешката содржина. Туториал системот вклучуваа тутори-студенти и професори, како и ментори во пракса. Со вклучувањето на дипломираните студенти во Алумни клубот на Факултетот сакаме, дури и по дипломирањето студентите да останат верни на нашиот факултет и универзитет, да го следат неговиот развој и да ги користат своите знаења и искуство со цел да го промовираат.

• Програма за постдипломски студии 2. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 2 години (120 ЕКТС-кредити):
Смер/Насока: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Смер/Насока: ИТНИ СОСТОЈБИ ВО ЗДРАВЈЕТО
Смер/Насока: ГЕРАНТОЛОШКА НЕГА
Смер/Насока: ПРЕВЕНТИВНА ИСХРАНА И КЛИНИЧКА ДИЕТОЛОГИЈА
• Програма за постдипломски студии 2. МЕНАЏМЕНТ ВО ЗДРАСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – 2 години (120 ЕКТС)
• Постдипломските програма 2. НИВО НА БИОИНФОРМАТИКА – 2 години (120 ЕКТС)
• Програма за постдипломски студии 2. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 3 години (180 ЕКТС)
• Постдипломски програма 3. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 3 години (180 ЕКТС)

Информации за упис:

Кандидатите за упис на постдипломски курсеви се пријавуваат во одреден рок за упис на посдипломски студии.

За повеќе информации за програмите за запишување студии, опциите за запишување, условите за запишување и цената на студиите може да се добијат на:

• веб страната на Универзитетот во Марибор (www.um.si)

• веб-страницата на ФЗС УМ во одделна студиска програма (www.fzv.um.si) и

• Во рефератот за студентски прашања ФЗС УМ текот во работното време, лично, по телефон (+386 (2) 300 47 16) или по пошта (referat.fzv@um.si).

Информативен ден: 2017/05/18 и 2017/08/16