Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. во 12 часот


Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. (четврток) во 12 часот преку сретствата за електронска комуникација (e-mail).

За дневен ред и останати информации на кликнете ТУКА.