Резултати од полагањата на предметите ОСНИР за Општа медицина тригодишните стручни студии и Медицинска диететика

Резултати за полагање на предметите ОСНИР и Медицинска диететика во првиот рок во Августовско септемвриската испитна сесија

Медицинска диететика 26.08.2020 година

Основи на научна работа Општа медицина 21.08.2020 годдина

Основи на научна работа ТСС 27.08.2020 година