Покана за XXIX Седница на Наставно научен совет на ден 22.09.2020 год. во 12 часот


Покана за XXIX Седница на Наставно научен совет на ден 22.09.2020 год. во 12:00 часот која ќе се одржи во дворот на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје – ЛИНК