Соопштение за одбрани на докторски дисертации мај 2020 година

1. Д-р Искра Печијарева Садикаријо ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.05.2020 година (вторник) со почеток во 10.00 ...
Повеќе

Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет на 18.12.2019 год во 14 часот

Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет 18.12.2019 год ...
Повеќе

Дополнување на огласот за ЈЗУ

Во прилог е дополнувањето на огласот за пријавување на кандидати за запишување односно одобување на специјализација и субспецијализација на здравствени ...
Повеќе

Потребни документи за упис на докторски студии

Соопштение за примените кандидати за упис на Трет циклус – докторски студии ...
Повеќе

Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како резултат на зрачната терапија при лекување на карличен малигнитет”

Дисертација Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како ...
Повеќе

Упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии

Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот ...
Повеќе

Пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии

Се известуваат сите студенти дека пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 07.09.2020 ...
Повеќе

Потребни документи за упис на семестар

Потребни документи за упис на семестар: Индекс Пријавен лист за заверка на семестар Пријавен лист за упис на семестар Две ...
Повеќе

Потребни обрасци за пријава на тема

Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска ...
Повеќе

Упис и заверка на семестар за докторски студии 2017/2018

Им се соопштува на сите кандидати кои се примени на Конкурсот за упис на Трет циклус-докторски студии по медицина во ...
Повеќе

Упис и заверка на семестар за Трет циклус студии

Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 03.09. до ...
Повеќе