Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот ...
Повеќе
Се известуваат сите студенти дека пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 15.01.2020 ...
Повеќе
Потребни документи за упис на семестар:
  • Индекс
  • Пријавен лист за заверка на семестар
  • Пријавен лист за упис на семестар
  • ...
    Повеќе
1. ДИгор Кузмановски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 11.07.2018 година (среда) со почеток во 10.00 часот ...
Повеќе
Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска ...
Повеќе
Им се соопштува на сите кандидати кои се примени на Конкурсот за упис на Трет циклус-докторски студии по медицина во ...
Повеќе