Америчко-Австриска фондација-Отворен медицински институтААФ-ОМИ Интернационални медицински семинари во Салзбург со краен рок на апликација 31-ви јануари.

  • Семинарите со термините се дадени во документот во прилог, додека апликациите се на вам веќе познатиот линк: https://www.openmedicalinstitute.org/seminars/