ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ


НОВА студиска програма по ОПШТА МЕДИЦИНА – акредитирана во 2014/15

 

Општа медицина – студиска програма акредитирана во 2010/11

 

Мед. сестри и техничари

 

Радиолошки технолози

 

Логопеди

 

Физиотерапевти

 

Изборни предмети за тригодишни студии

Водич низ наставата по Хистологија и ембриологија 1

Вежби Хистологија и ембриологија 1

  1. Епителни ткива
  2. Сврзни ткива
  3. Рскавично ткиво
  4. Мускулно ткиво
  5. Нервно ткиво
  6. Коскено ткиво
  7. Коскено ткиво
  8. Кардиоваскуларен систем
  9. Имунолошки систем