ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ


НОВА студиска програма по ОПШТА МЕДИЦИНА – акредитирана во 2014/15

 

Општа медицина – студиска програма акредитирана во 2010/11

 

Мед. сестри и техничари

 

Радиолошки технолози

 

Логопеди

 

Физиотерапевти

 

Изборни предмети за тригодишни студии