1. Магистерски труд од Мила Царовска на тема: Проценка на одговорот на здравствениот систем при родово-базирано насилство во Република Северна Македонија -Индикатори за пристапност и квалитет
  2. Магистерски труд од Емилија Бабамовска на тема: МЕНСТРУАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА
  3. Магистерски труд од Ирма Дума на тема: ОПШТ СТАВ КОН ВАКЦИНАЦИЈАТА, СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ КОН HUMAN PAPILLOMA VIRUS ВАКЦИНАТА МЕЃУ СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ