Конкурс за стипендирање на студенти по медицина и студенти по фармација


Фондацијата ,,Трајче Мукаетов” – Скопје во насока на реализирање на своите програмски одредби и програмата за работа на фондацијата за 2020 година, за студентите од Медицински факултет и студентите од Фармацевтскиот факултет објавува конкурс за стипендирање на 20 студенти по медицина и конкурс за стипендирање на 20 суденти по фармација.

За да се запознаете со условите за доделување на стипендијата, потребните документи како и начинот на пријавување отворете го документот подолу.