Конкурс за стипендирање Фондација ,,Трајче Мукаетов”

Почитувани студенти, Фондацијата ,,Трајче Мукаетов” Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање студенти од Медицинскиот факултет според програмата за работа на Фондацијата за 2021 година и одлуката на Управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-22/1 усвоена на ден 18.10.2021 година објавува
КОНКУРС

За стипендирање на 20 студенти по медицина

Конкурсот го има на следниве линкови

https://www.fakulteti.mk/job/19102021/fondacija-trajche-mukaetov-go-objavi-konkursot-za-stipendiranje