Резултати од полагањето на предметот Основи на научноистражувачка работа за тригодишните стручни студии и предметот Медицинска диететика за Стручни медицински сестри / техничари во Јунска испитна сесија

Резултати од полагањето на предметот Основи на научноистражувачка работа од прв и втор рок

Резултати од полагањето на предметот Медицинска диететика прв и втор рок во Јунска испитна сесија