1. Слободни места за трет уписен рок на Медицински факултет
  2. Прелиминарна листа – резултати од успехот од средно образование на сите пријавени кандидати – прв уписен рок 2023/2024
  3. Одлуки по приговори
  4. Конкурс за упис 2023-2024
  5. Прилог 1
  6. Прилог 2
  7. Прилог 3
  8. Прилог 4
  9. Конкурс – Кратки информации
  10. Потребни документи за студентите кои се префрлуваат од други факултети