1. Проф. К. Димитровски – предавање СИСТЕМ НА КОМПЛМЕНТ 2010
  2. Проф. К. Димитровски – предавање АВТОИМУНОСТ – 2009
  3. Проф. К. Димитровски – предавање ИМУНОТОЛЕРАНЦИЈА и ИМУНОМОДУЛАЦИЈА – 2009
  4. Проф. К. Димитровски – предавање MHC – 2009
  5. Проф. К. Димитровски – предавање ПРЕОСЕТЛИВОСТ 1 и 2 – 2009
  6. Проф. К. Димитровски – предавање ПРЕОСЕТЛИВОСТ 3 и 4 – 2009
  7. Проф. К. Димитровски – предавање Т КЛЕТОЧНО ЗРЕЕЊЕ, АКТИВАЦИЈА И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА – 2009
  8. Проф. К. Димитровски – предавање TCR – 2009
  9. Проф. К. Димитровски – предавање ТРАНСПЛАНТАЦИЈА – 2009