ФИНАНСИИЗавршни сметки 2018 година консолидирана

Завршна сметка 2018 година 603


Завршни сметки 2019 година консолидирана

Завршна сметка 2019 година 603

Завршна сметка 2020 година 603-12

Завршна сметка 2020 година 785-65

Завршна сметка 2020 година 785-70

Завршна сметка 2020 година 788-13

Завршна сметка 2020 година 788-28

Завршна сметка 2021 година 785-12

Завршна сметка 2021 година 785-13

Завршна сметка 2021 година 785-28

Завршна сметка 2021 година 785-70

Завршна сметка 2022 година 788-28

Завршна сметка 2022 година 788-13

Завршна сметка 2022 година 603-12

Завршна сметка 2023 година 603-12

Завршна сметка 2023 година 788-13

Завршна сметка 2023 година 788-28