Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како резултат на зрачната терапија при лекување на карличен малигнитет”

 

Дисертација Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како резултат на зрачната терапија при лекување на карличен малигнитет”