д-р Анастасика Попоска

д-р Анастасика Попоска


Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за ортопедски болести – Водњанска 17
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Клиника за ортопедски болести
Катедра Катедра за ортопедија

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед Може да оценува по предметот
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед Може да оценува по предметот
3 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед Може да оценува по предметот
4 Ортопедија Сем 4 РЕД Ф Може да оценува по предметот
5 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
6 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
7 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед-нова Може да оценува по предметот