д-р Ангелко Ѓорчев

д-р Ангелко Ѓорчев


Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија Водњанска 17
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Клиника за пулмологија и алергологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Професор

1 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
2 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
3 Здравствена нега на интернистички болни со интерна медицина, дерматовенерологија и инфективни болест Сем 3 РЕД МСТ
4 Здравствена нега во радиологија Сем 3 РЕД РТ
5 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
6 Интерна медицина со дерматовенерологија Сем 3 РЕД Ф
7 Астма и алергии Сем 8 ИЗБ Мед

Асистент

1 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед