Vish nauc. sor.D-r -MD, MSc,PhD Даниела Георгиева

Даниела Георгиева


picture Адреса на раб. ul.Vodnjanska 17; Skopje 1000 R.Makedonija
Титула Vish nauc. sor.D-r -MD, MSc,PhD
Звање Виш научен соработник
Институција Клиника за ортопедски болести
Катедра Катедра за ортопедија

Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед
4 Ортопедија Сем 4 РЕД Ф
5 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
6 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
7 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитувањ е Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед
4 Ортопедија Сем 4 РЕД Ф
5 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
6 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова