Д-р. сци. Соња Кузмановска

Соња Кузмановска


picture Адреса на раб. Водњанска 17 1000 Скопје
Титула Д-р. сци.
Звање Виш научен соработник
Институција Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина
Катедра Катедра за патолошка физиологија


Професор

1 Нуклеарна медицина Сем 5 РЕД Мед
2 Нуклеарна медицина Сем 4 РЕД РТ
3 Нуклеарна медицина Сем 5 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Нуклеарна медицина Сем 5 РЕД Мед
2 Физиологија со патофизиологија Сем 2 РЕД РТ
3 Нуклеарна медицина Сем 4 РЕД РТ
4 Нуклеарна медицина Сем 5 РЕД Мед-нова