Нау.сор д-р Анестезиолог-реаниматолог, магистер, д Билјана Ширгоска

Билјана Ширгоска


picture Адреса на раб. Univ.Klinika za uvo, nos i grlo, Vodnjanska 17 1000 Skopje
Титула Нау.сор д-р Анестезиолог-реаниматолог, магистер, д
Звање Виш научен соработник
Институција Клиника за уво, нос и грло
Катедра Катедра за анестезиологија со реанимација


Професор

1 Анестезиологија со реанимација Сем 9 РЕД Мед
2 Здравствена нега Сем 1 РЕД МСТ
3 Здравствена нега Сем 2 РЕД МСТ
4 Ургентна медицина со анестезија и реанимација Сем 6 РЕД МСТ
5 Ургентна медицина со анестезиологија и реанимација Сем 5 РЕД РТ
6 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-нова
7 Анестезиологија со реанимација и терапија на болка Сем 9 РЕД Мед-нова
8 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-2017
9 Менаџмент на респираторниот тракт Сем 11 ИЗБ Мед-нова

Асистент

1 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед
2 Анестезиологија со реанимација Сем 9 РЕД Мед
3 Здравствена нега Сем 1 РЕД МСТ
4 Здравствена нега Сем 2 РЕД МСТ
5 Ургентна медицина со анестезија и реанимација Сем 6 РЕД МСТ
6 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-нова
7 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-2017
8 Менаџмент на респираторниот тракт Сем 11 ИЗБ Мед-нова