Doc. d-r Доц. д-р Антонио Георгиев

Антонио Георгиев


picture Адреса на раб. ul.Vodnjanska 17
Титула Doc. d-r
Звање Насловен доцент
Институција Институт за срцеви заболувања
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
2 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л