Др, Спец.Интернист, Мр, Др-сци Игор Николов

CV English   CV Macedonian  CV French

Игор Николов


picture Адреса на раб. Универзитетска Клиника за нефрологија ул.Водњанска 17, 1000 Скопје, Македонија
Титула Др, Спец.Интернист, Мр, Др-сци
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
9 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
10 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
11 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
12 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова