Насловен доцент Ирена Кафеџиска

Ирена Кафеџиска


picture Адреса на раб. Водњанска 17 – Скопје
Титула Насловен доцент
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за ревматологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
7 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
8 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
9 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
2 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед