интернист-кардиолог доктор по медицински науки Славчо Тошев

Славчо Тошев


picture Адреса на раб. Водњанска 17 Скопје
Титула интернист-кардиолог доктор по медицински науки
Звање Насловни вонредни професори
Институција Институт за срцеви заболувања
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
8 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
9 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
10 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова