Потребни обрасци за пријава на тема

Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска дисертација треба да ги пополнат обрасците 2, 3, 4 и 5.
До обрасците може да пристапите на следниов линк: Обрасци за докторски студии