Распоред предавања Прва година Општа медицина

Распоред предавања Втора година Општа медицина

Распоред предавања Трета година Општа медицина

Распоред предавања Четврта година Општа медицина

Распоред предавања Петта година Општа медицина

Распоред предавања Прва година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред предавања Втора година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред предавања Трета година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред предавања Прва година Логопеди

Распоред предавања Втора година Логопеди

Распоред предавања Трета година Логопеди

Распоред предавања Прва година Радиолошки технолози

Распоред предавања Втора година Радиолошки технолози

Распоред предавања Трета година Радиолошки технолози

Распоред предавања Прва година Физиотерапевти

Распоред предавања Втора година Физиотерапевти

Распоред предавања Трета година Физиотерапевти