Потребни документи за добивање диплома се:

  1. Фотокопија од Уверение за дипломирање
  2. Уплатница од 4.000,00 денари
  3. БАРАЊЕ/Образец за издавањедиплома

 

Останати образци: