Конкурс за стипендирање на студенти по медицина и студенти по фармација


Фондацијата ,,Трајче Мукаетов” – Скопје во насока на реализирање на своите програмски одредби и програмата за работа на фондацијата за 2020 година, за студентите од Медицински факултет и студентите од Фармацевтскиот факултет објавува конкурс за стипендирање на 20 студенти по медицина и конкурс за стипендирање на 20 суденти по фармација.

За да се запознаете со условите за доделување на стипендијата, потребните документи како и начинот на пријавување отворете го документот подолу.

Презентација на програма за практикантство во Алкалоид АД Скопје

На ден 11.03.2020 година во 10 часот ке се одржи презентација на програмата за практикантство во Алкалоид АД Скопје. Ги покануваме сите заинтересирани во Амфитеатарот на Медицински факултет.

ПОСТЕР – ЛИНК

Клиничка пракса во ANN ARBORE, MICHIGAN

Заинтересираните студени од 6-та година заинтересирани за клиничка пракса во УСА за периодот март-мај 2020 година, за подетални информации да се јават кај Проф. д-р. Д.Миладинова.

Негувaтел

Се бaрa негувaтел зa инвaлидизирaнo лице Нoтaр
Контакт за оглас: 072 246 417

ИТНО СЕ БАРА ЛЕКАР

Итно се бара лекар во Куманово во општа амбуланта со постојани пациенти. Работно време од 8 до 16 часот. Повеќе информации на 070 211 669