Отворен повик за проектни решенија на тема ОБЕЗНОСТ (дебелина)

И оваа година, 🎓со почетокот на новата академска учебна година, Центарот за кариера на УКИМ со нови активности❗️
🎯 За сите студенти од Фармацевтскиот и Медицинскиот факултет во Скопје💊🧪🧬🩺
📢 отворен повик за проектни решенија на тема ОБЕЗНОСТ (дебелина)
🥇🥈🥉Трите најдобри проекти ќе бидат наградени со финансиско-едукативен грант
Повеќе инфо на:🔗 centarzakariera.ff.ukim.edu.mk

Конкурс од УКИМ за мобилност на наставен кадар 2022/2023 година (ERASMUS+)

о име на Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски во прилог го доставуваме Еразмус+ конкурсот за академска мобилност на наставен кадар за учебната 2022-23 година. Конкурсот треба да биде објавенна интернет-страната на факултетот.

Апликациите во еден примерок треба да ги доставите до Ректоратот на УКИМ ( Одд. за меѓународна соработка) најдоцна до 25 ноември 2022. Професорот и Еразмус+ координаторот задржуваат по еден примерок.

Сите формулари за аплицирање можете да ги најдете и на интернет-страната на УКИМ (Меѓународна соработка/Еразмус+)

Заради ограничените средства одобрени од Националната Еразмус+ агенција за европски образовни програми и мобилност, факултетите  треба да номинираат  еден главен кандидат и еден резервен кандидат.

За сите дополнителни информации можете да се обратите на меил адресатa:

international@ukim.edu.mk или тел. 3293 210

Конкурс ЕРАСМУС+

Конечни ранг листи од трет уписен рок

Конечни ранг листи од трет уписен рок

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ на МЕДИЦИНСКИ факултет во третиот уписен рок

во I (прв) семестар

При запишување кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1)

 • Индекс и студентска легитимација
 • Образец за запишување на семестар со таксена марка од 50 денари
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3

2)

 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ, со назнака ИКСА на УКИМ, Медицински факултет
 • На сметката на Ректорат
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600103689 788-18
 • Приходна шифра: 723012-41

3)

 • Потврда за уплатени 1000 денари, за студентски информатор, наставна програма, електронска картичка за евиденција, одржување
  • На сметката на Медицинскиот факултет
  • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
  • Приходна шифра: 723119-41

4)Потврда за уплатена I прва рата школарина, и тоа: (100 евра-државна квота, 200 евра-кофинасирање)

 • На сметката на Медицинскиот факултет
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
 • Приходна шифра: 723119-41

Отворен ден на УКИМ

Отворен ден на УКИМ 19.08.2022 година

ОТВОРЕН ДЕН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 2022

🩺
⚕️
💉

⚕️ Во пријатна атмосфера, збогатена со енергијата што младоста ја носи, дискутиравме за патот до знењето и вештините кој нашите матуранти- идни студенти ќе го минат со уписот на секоја од студиските програми на Медицинскиот факултет.
🩺 Зборувавме за предизвиците и можностите, за вистинските вредности, за одговорноста и благородноста да се изучуваат и применуваат медицинските науки.
⚕️ Доц. д- р Габриела Новотни, д-р Горан Стевановски и г- дин Борис Стојчевски одговараа на бројните прашања, споделија сопствени искуства, се вратија во времето кога беа студенти и верувам помогнавме во донесување на одлуката за идната професија и предизвикот да се студира на Медицинскиот факултет во Скопје.

Распоред за Јунската испитна сесија 2021-2022 година


Распоред на испитите за прва година Општа медицина

Распоред на испитите за втора година Општа медицина

Распоред на испитите за трета година Општа медицина

Распоред на испитите за четврта година Општа медицина

Распоред на испитите за петта година Општа медицина

Распоред на испитите за прва година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за втора година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за трета година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за прва година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за втора година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за трета година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за прва година Логопеди

Распоред на испитите за втора година Логопеди

Распоред на испитите за трета година Логопеди

Распоред на испитите за прва година Физиотерапевти

Распоред на испитите за втора година Физиотерапевти

Распоред на испитите за трета година Физиотерапевти

Распоред на испитите за прва година Инженери по Медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за втора година Инженери по Медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за прва година Дипломирана акушерка / акушер