МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

Распоред за Втор циклус стручни специјалистички студии за Физиотерапија во ортопедија и хирургија

Распоред за Втор циклус стручни специјалистички студии по Клиничка логопедија 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ЛОГОПЕДИ И ФИЗОТЕРАПЕВТИ  И ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Конкурс за упис на втор циклус студии 2021/2022

Мeдицински факултет – Скопје


СООПШТЕНИЕ

Ве известуваме дека уписот на втор семестар за специјалистички студии по логопедија, физиотерапија во неврологија и физиотерапија во хирургија и ортопедија ќе се врши во период од 15.02 до 19.02.2021 година  од 10 до 13 часот.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ВТОР СЕМЕСТАР:

 • ИНДЕКС
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • УПЛАТНИЦА ОД 35.400,оо ден.

БРОЈ НА ЖИРО С-КА

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент-НБРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (19.10.2020)

Ве известуваме дека сите кандидати кои се пријавиа на конкурсот за втор циклус студии (клинички логопеди, физиотерапевти и јавно здравство) ги исполнуваат условите за запишување.

Потребни документи за запишување :

 • Индекс
 • Пријавни листови за запишување на семестар
 • Две фотографии
 • Уплата
  • Специјалистички студии по Клиничка логопедија : 35.400,00 денари  (за прв семестар)
  • Специјалистички студии за Физиотерапевти: 35.400,00 денари (за прв семестар)
  • Магистерски студии по Јаво здравство: 30.750,00 денари (за прв семестар)

Документите за запишување потребно е да се достават до Деканатот на Медицински факултет-Скопје во период од 20-22 октомври 2020 година од 10 до 12 часот.

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент – НБРМ


Во врска со конкурсот за втор и трет циклус студии по Јавно здравство и  Стручни специјалисички студии ( логопеди и физиотерапевти ) на Медицинскиот факултет-Скопје, Ве информираме дека документите за пријавување потребно е да ги доставите до факултетот во дадениот рок од конкурсот.

Напомена: Кандидатите кои конкурираат на втор циклус студии задолжиотелно е да достават и електронска пријава.


Магистерски труд д-р. Катерина Адамова: Оптовареност со дијабетес мелитус во Република Северна Македонија и превенција согласно имплементацијата на Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година


Ве известуваме дека сите пријавени кандидати по огласот за логопеди се примени, и потребно е најдоцна до 02.10.2019 год. да дојдат во деканатот на Медицински факултет да направат упис.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ЛОГОПЕДИ

 • ИНДЕКС
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • ДВЕ ФОТОГРАФИИ (3,5 X 4,5)
 • УПЛАТНИЦА ОД 360,оо ден.
 • БРОЈ НА ЖИРО С-КА
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник: 160011151778813
 • Приходна шифра: 723119-41
 • Депонент-НБРМ


MASTER STUDIES


Schedule summer semester 2017-18 Clinical speech therapy

Competition for enrollment in the second cycle of studies in Public Health and Clinical speech therapy