Негувaтел

Се бaрa негувaтел зa инвaлидизирaнo лице Нoтaр
Контакт за оглас: 072 246 417

ИТНО СЕ БАРА ЛЕКАР

Итно се бара лекар во Куманово во општа амбуланта со постојани пациенти. Работно време од 8 до 16 часот. Повеќе информации на 070 211 669