ДОКТОРСКИ СТУДИИ

Распоред за годишни конференции на УКИМ-Медицински факултет во Скопје

1.Упис и заверка на летен семестар (II и IV и VI) ќе се одвива во периодот од 05.06.2024 година до 12.06.2024 година

Потребни документи:

  • Индекс;
  • Пријавен лист за заверка на семестар;
  •  Пријавен лист за упис на семестар;
  •  Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса;
  •  Уплата за семестар;
  • Жиро сметка: 100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник 160011151778813
  • Приходна шифра 723119-41

Урнек за уплатница-медицина

Урнек за уплатница-јавно здравство

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 05.06.2024 година до 12.06.2024 година


Докторски студии по јавно здравство

Докторски студии по медицина

Докторски студии по медицинска физика


ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ