Конкурс за избор на членови на комисии и одлука за заменик студентски правобранител и избор на членови во комисии на Факултетско студентско собрание

Одлука за избрани членови на комисии

Одлука за избран заменик правобранител

Конкурс за пријавување на членови на комисии