Распоред за полагање на испитите Основи на научноистражувачка работа за Општа медицина и тригодишните стручни студии и Медицинска диететика за тригодишните стручни студии во јунската испитна сесија – прв и втор рок

Општа медицина ОСНИР – прв рок 18.06.2024 година

Општа медицина ОСНИР – втор рок 02.07.2024 година

Тригодишни стручни студии ОСНИР – прв рок 25.06.2024 година

Тригодишни стручни студии ОСНИР – втор рок 09.07.2024 година

Медицинска диететика – прв рок 19.06.2024 година

Медицинска диететика – втор рок 11.07.2024 година