СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАМИ ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (Сл.Весник на РСМ 144/21)

УПИС НА СЕМЕСТАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СЕ ВРШИ ОД 20.02.2023 – 10.03.2023 ГОДИНА

  • ПРАВНА РЕГУЛАТИВА