СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година

Конечна ранг листа на примени кандидати на приватни специјализации на Конкурсот објавен на 27.08.2022 годинa