СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Ги известуваме сите специјализанти кои не го положија  БЛС испитот, и оние кои од оправдани  причини не биле присутни може истиот да го преполагаат на  16.04.2024г. (вторник), со почеток во 11 часот  во просториите на Свечениот амфитеатар при Деканатот на Медицинскиот факултет Скопје.
РЕЗУЛТАТИ ОД БЛС ИСПИТ 12-13 МАРТ 2024 ГОДИНА

УПИС НА СЕМЕСТАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Почитувани,Се известуваат специјализантите кои се пред специјалистички испит , а го немаат слушано БЛС модулот да присуствуваат на обуката на ден 21.02.2024 (среда), или 22.02.2024год.(четврток), од 10 часот во просториите на Медицински Симулациски Центар.За модулите АЛС, АТЛС и ПЛС да достават барање до Медицински факултет Скопје и Факултетот за медицински науки Штип најдоцна до 29.02.2024година.Дополнително ќе бидат објавени термините и распоредите.
РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

Конечна ранг листа на примени кандидати на приватни специјализации и приватни супспецијализации на Конкурсот објавен на 08.12.2023 година

Јавен оглас за специјализации и супспецијализации 08.12.2023 година

Почитувани,Се известуваат специјализантите кои се пред специјалистички испит , а го немаат слушано БЛС модулот да присуствуваат на обуката на ден 21.02.2024 (среда), или 22.02.2024год.(четврток), од 10 часот во просториите на Медицински Симулациски Центар.За модулите АЛС, АТЛС и ПЛС да достават барање до Медицински факултет Скопје и Факултетот за медицински науки Штип најдоцна до 29.02.2024година.Дополнително ќе бидат објавени термините и распоредите.
РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

Конечна ранг листа на примени кандидати на приватни специјализации и приватни супспецијализации на Конкурсот објавен на 08.12.2023 година

Јавен оглас за специјализации и супспецијализации 08.12.2023 година

Јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација, односно супспецијализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2023 година

ПРОГРАМИ ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (Сл.Весник на РСМ 144/21)

  • ПРАВНА РЕГУЛАТИВА