СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Распоред за BLS испит

РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ  ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР 24/25.02.2022год.

С О О П Ш Т Е Н И Е   (11.02.2022 г.)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СЕМЕСТАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BLS -ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИВАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ЗАПИШАНИ ОКТОМВРИ 2021

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC LIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2019-2020 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ОД КОНКУРС ЗА ПРИВАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОБЈАВЕН НА 23.07.2021

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА ПРИВАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОБЈАВЕН НА 03.07.2021

С О О П Ш Т Е Н И Е   (24.08.2021 г.)

Распоред за испит АТЛС

Службен весник на Република Северна Македонија (бр.120  од 11 мај 2020 година).


С О О П Ш Т Е Н И Е   (13.05.2020 г.)

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДСПЕЦИЈАЛСИТИЧКИ ЗАВРШЕН КОЛОКВИУМ (Сл.весник на РСМ бр.120/20)


С О О П Ш Т Е Н И Е   (13.05.2020 г.)

На ден 11.05.2020 година во Службен весник на РСМ бр.120/2020 објавен е Правилник за специјализации и субспецијализации за здравствени соработици со високо образование.