Јавен повик за доделување на признанието Успешни млади за 2021 година, претседател на Р. Северна Македонија

Почитувани Декани/Директори,

Би сакала да Ве известам дека е објавен Јавен повик за доделување на признанието Успешни млади, кое го доделува претседателот на Р. Северна Македонија.

Јавниот повик ги опфаќа сите лица кои заклучно со 2021 година навршиле 35 години, а кои постигнале значајни резултати во 8 категории:

1. Најдобар/а  млад/а научник/чка во општествените науки;

2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;

3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;

4. Најдобар/а  млад/а  научник/чка во медицинските науки;

5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка; 6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);

7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);

8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Повикот е отворен до 30ти септември 2020 година. Повеќе информации се достапни на следниот линк: https://pretsedatel.mk/uspesnimladi21/

Би сакала да замолам Повикот да биде дисеминиран до наставниот кадар на Вашите институции, како и до студентите постдипломци/докторанти кои би биле заинтересирани.

Со почит,

проф. д-р Анета Цекиќ

(претседателка на Комисијата за доделување на наградата)