Соопштение за одбрани на докторски дисертации мај 2020 година


1. ДИскра Печијарева Садикаријо ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.05.2020 година (вторник) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца”

2. ДАлександар Ѓорески ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 27.05.2020 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Улогата на трансартериската хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином”

3. ДКатерина Николоска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28.05.2020 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во амнионска течност”

4. ДГоран Кочоски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 29.05.2020 година (петок) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Хистопатолошки промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено породување”

5. ДБилјана Чекорова Митрева ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.06.2020 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус”

Од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Медицински факултет – Скопје

Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет на 18.12.2019 год во 14 часот

Предавање за студенти од III циклус – докторки студии кое ќе се одржи во амфитеатарот на Економскиот факултет 18.12.2019 год во 14 часот. Повеќе во поканата во прилог.

Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како резултат на зрачната терапија при лекување на карличен малигнитет”

 

Дисертација Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: Докторска дисертација од д-р Вилдана Гога Чмега: “Степен на компликација на уринарна функција како резултат на зрачната терапија при лекување на карличен малигнитет”

 

Упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии

Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 16.06.2020 до 30.06.2020 година.

Потребни документи:

– Индекс;

– Пријавен лист за заверка на семестар;

– Пријавен лист за упис на семестар

– Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

– Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

Потребни документи за упис на семестар

Потребни документи за упис на семестар:

 • Индекс
 • Пријавен лист за заверка на семестар
 • Пријавен лист за упис на семестар
 • Две уплатници од 50 денари за административна такса
 • Уплата за семестар:

  Жиро сметка: 100000000063095
  Сметка на буџетски корисник: 160011151778813
  Приходна шифра: 723119-41
  Депонент: НБРМ

Потребни обрасци за пријава на тема

Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска дисертација треба да ги пополнат обрасците 2, 3, 4 и 5.
До обрасците може да пристапите на следниов линк: Обрасци за докторски студии