Распоред за АЛС обука на специјализанти за 2018 година

Распоред за АЛС обука ќе се одржи во периодот од 24.09.2018 до 09.10.2018 година во просториите на Медицински Факултет – Скопје.

Преземи распоред