Пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии

Се известуваат сите студенти дека пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 07.09.2020 до 18.09.2020 година.