Пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии

Се известуваат сите студенти дека пријавување на испити за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 15.01.2020 до 31.01.2020 година.