Одлука за предложени кандидати на претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Одлука за предложени кандидати на претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје – ЛИНК