Соопштение од Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Соопштение од Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје – ЛИНК