Конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје

Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје согласно одредбите од Статутот го распишува овој Конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Медицински факултет при УКИМ во Скопје.

Повеќе за следниот ЛИНК.